Różnice pomiędzy psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą.

Różnice pomiędzy psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą.

Psychika – wstydliwy temat

Dla wielu osób kwestia zdrowia psychicznego to wciąż temat tabu. Problemy natury psychicznej są przez nas samych często lekceważone i przemilczane. Udajemy, że takie problemy nie istnieją lub dotyczą wyłącznie innych osób, nie nas samych. Stąd też wypływa brak podstawowej wiedzy na temat psychiatrii i psychologii. Nie wiemy, do kogo w razie potrzeby zgłosić się po pomoc. Czy takiej pomocy udzielić nam może wyłącznie psychiatra, a może lepsze skutki odniesie wizyta u psychologa?

Psycholog

Mianem psychologa może tytułować się osoba, która ukończyła studia psychologiczne. Taka i tylko taka osoba ma prawo do wykonywania testów psychologicznych i szeroko rozumianej analizy psychologicznej. Osoby tego typu znajdują zatrudnienie w wielu branżach i instytucjach, na przykład w oświacie, służbie zdrowia, służbach związanych z bezpieczeństwem publicznym czy w biznesie. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie może zachodzić konieczność wykonywania diagnoz psychologicznych. Oczywiście do wykonywania specjalistycznych analiz psychologicznych konieczne staje się poszerzenie podstawowej wiedzy. Stąd psychologowie kończą różnego rodzaju kursy i specjalizacje, pozwalające im na pracę w określonych instytucjach czy zawodach. Co ważne, sam tytuł magistra psychologii nie uprawnia do prowadzenia psychoterapii.

Psychoterapeuta

  • Psychoterapeutą może zostać osoba, która ukończyła specjalny kurs – szkolenie psychoterapeutyczne i dodatkowo może pochwalić się tytułem magistra, niekoniecznie psychologii (wystarczy, że ukończyła studia wyższe z tytułem magistra). Taka osoba nie musi mieć zatem wykształcenia kierunkowego, a jedynie ukończone specjalne szkolenie. Co prawda takie dodatkowe szkolenie zwykle wykonują psycholodzy lub psychiatrzy, ale warto mieć świadomość, że tego typu zawód równie dobrze może być praktykowany przez matematyka czy absolwenta AWF.
  • Szkolenie psychoterapeutyczne zwykle trwa kilka lat obejmując wiele aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z psychoterapią i szeroko pojmowaną psychologią. Osoba, która zdecyduje się zostać psychoterapeutą, sama musi przejść proces psychoterapii, tak by jej własne, dotychczas nierozpoznane i nierozwiązane problemy, nie rzutowały na terapię jej przyszłych pacjentów.
  • Certyfikacja psychoterapeutów nie ma w Polsce scentralizowanego charakteru. Certyfikaty wydawane są przez różnego rodzaju instytucje zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów prowadzących szkolenia z psychoterapii. Do uzyskania odpowiedniego certyfikatu wymagane jest nie tylko zaliczenie zajęć teoretycznych, ale także zaliczenie określonej liczby godzin superwizji, zdobycie odpowiedniego stażu pracy czy  poświęcenie określonej ilości czasu na własną psychoanalizę.
  • Superwizja to rodzaj konsultacji, podczas której psychoterapeuta omawia prowadzone postępowania terapeutyczne. Superwizja może mieć charakter indywidualny lub grupowy.

Psychiatra

Tytuł psychiatry przysługuje osobie, która ukończyła studia medyczne ze specjalizacją psychiatria. Tylko taka osoba ma prawo do wypisywania recept na leki o działaniu terapeutycznym. Wielu psychiatrów kończy specjalne szkolenia psychoterapeutyczne, dzięki czemu może łączyć leczenie farmakologiczne z psychoterapią. Taka forma leczenia od wielu lat uznawana jest za jedną z najbardziej skutecznych i pożądanych. Zwykle zaczyna się od leczenia farmakologicznego, a następnie stopniowo wdrażanej psychoterapii, która pomaga dotrzeć do źródła problemu. Oczywiście nie każdy problem da się rozwiązać, jednak jego dokładne zrozumienie i zdiagnozowanie ułatwia późniejsze leczenie i radzenie sobie z własnymi emocjami.