Piętnaście cech osób o wysokiej odporności psychicznej

Piętnaście cech osób o wysokiej odporności psychicznej

Inteligencja i talent to cechy wrodzone, dzięki którym odniesienie życiowego sukcesu jest znacznie prostsze. Oczywiście, by taki sukces osiągnąć, potrzeba jeszcze ogromu wysiłku, pracy i wytrwałości, a także odporności psychicznej, która pozwoli poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami losu. Co ciekawe, w odróżnieniu od naturalnej inteligencji i talentu, odporność psychiczna jest cechą nabytą i możemy ją ćwiczyć przez całe życie.

Continue reading