Różnice pomiędzy psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą.

Różnice pomiędzy psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą.

Psychika – wstydliwy temat

Dla wielu osób kwestia zdrowia psychicznego to wciąż temat tabu. Problemy natury psychicznej są przez nas samych często lekceważone i przemilczane. Udajemy, że takie problemy nie istnieją lub dotyczą wyłącznie innych osób, nie nas samych. Stąd też wypływa brak podstawowej wiedzy na temat psychiatrii i psychologii. Nie wiemy, do kogo w razie potrzeby zgłosić się po pomoc. Czy takiej pomocy udzielić nam może wyłącznie psychiatra, a może lepsze skutki odniesie wizyta u psychologa?

Continue reading