Muzykoterapia

Czym jest muzykoterapia?

muzykoterapia

Najprościej mówiąc muzykoterapia jest celowym wykorzystaniem muzyki przez muzykoterapeutę do wpłynięcia na poprawę funkcjonowania uczestnika sesji. Każdy z nas nieraz miał okazję poczuć siłę oddziaływania muzyki na emocje. Potrafi ona wywoływać wzruszenie, uspokajać, pobudzać, czy przywoływać wspomnienia. Jedną z jej niezwykłych cech jest fakt, że oddziałuje na człowieka z pominięciem kontroli intelektualnej.
Współczesna muzykoterapia jest połączeniem muzyki i nauki, uzupełnionym o proces interpersonalny, który łączy się z empatią, intymnością, komunikacją, wzajemnością i relacją.

Continue reading