Role przyjmowane przez dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej

Role przyjmowane przez dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej

Wychowanie w rodzinie, w której jedno z rodziców nadużywa alkoholu, odciska swoje piętno na postawach przyjmowanych przez dziecko. To zmuszone jest do radzenia sobie z niepewnością, brakiem stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. W takich dysfunkcyjnych rodzinach często obowiązują zupełnie odmienne zasady funkcjonowania, które utrudniają dziecku normalne życie poza środowiskiem rodzinnym. Pierwszym i ciągle powracającym tematem w takich rodzinach jest alkohol, wokół którego kręci się całe życie rodzinne. Niestety dziecko nie pozostaje na uboczu tego tematu. Jest wciągnięte w problem alkoholizmu i próbując odnaleźć się w takiej sytuacji. Chcąc sobie z nią poradzić, zaczyna się zmieniać, najczęściej przyjmując jedną z charakterystycznych ról.

Continue reading