Terapia tańcem i ruchem – choreografia

terapia tańcem

Terapia tańcem i ruchem jest bardzo bezpieczną forma pomocy psychologicznej. Jest to metoda najmniej ingerująca w delikatny świat wewnętrznych przeżyć, a jednocześnie przynosząca najbardziej trwałe zmiany zapamiętywane również przez nasze ciało. Terapia tańcem pomaga wyrazić w prosty, łatwy, możliwy dla każdego sposób – uczucia, emocje, postawy. Istotą metody jest „wykorzystanie ruchu jako uniwersalnego języka komunikacji niewerbalnej. Symbolu i metafory, które podążają za ruchem” (A. Łukaszewicz 2010, s.53).

Continue reading